31. května 2007

Česká verze Lormovy abecedy

Česká modifikace německé úpravy původní Lorm abecedy byla provedena českými hluchoslepými osobami při jejich společném setkání na psychorehabilitační akci organizované sdružením LORM v červnu 1993.

Ke komunikaci se využívá dlaňová strana nejlépe levé ruky, prsty této ruky se drží poněkud napjaté a mírně roztažené. Podle potřeby je možno používat i dlaně pravé ruky. Mluvčí vyznačuje jednotlivá písma svým ukazováčkem do dlaně a na prsty ruky příjemce sdělovaných informací dle následujícího schématu:

česká verze Lormovy abecedy – nákres
Kliknutím na obrázek zobrazíte jeho větší verzi (884×652, 20 kB)
 • A – bod na špičce palce
 • B – čára po ukazováčku od špičky prstu k dlani
 • C – bod na zápěstí
 • D – čára po prostředníčku od špičky prstu k dlani
 • E – bod na špičce ukazováčku
 • F – současné stisknutí špiček ukazováčku a prostředníčku ze strany
 • G – čára po prsteníčku od špičky prstu k dlani
 • H – čára po malíčku od špičky prstu k dlani
 • CH – současné stisknutí špiček prsteníčku a malíčku ze strany
 • I – bod na špičce prostředníčku
 • J – stisk špičky prostředníčku ze strany
 • K – bod čtyř špiček prstů do dlaně
 • L – čára po prostředníčku od špičky prstu přes dlaň k zápěstí
 • M – bod pod malíčkem
 • N – bod pod ukazováčkem
 • O – bod na špičce prsteníčku
 • P – čára po vnější straně ukazováčku od dlaně ke špičce ukazováčku
 • Q – čára po vnější straně malíčku od dlaně ke špičce malíčku
 • R – postupné pokládání ukazováčku, prostředníčku a prsteníčku do dlaně
 • S – ukazováčkem kruh na dlani
 • T – čára po palci od špičky prstu k dlani
 • U – bod na špičce malíčku
 • V – bod pod palcem
 • W – dvakrát bod pod palcem
 • X – čára podél zápěstí zleva doprava
 • Y – čára pod prsty směrem od ukazováčku k malíčku
 • Ý – čára pod prsty směrem od ukazováčku k malíčku a pokračovat po vnější straně malíčku směrem ke špičce malíčku
 • Z – šikmá čára přes dlaň od palce k malíčku
 • Dlouhé samohlásky – krátká čárka na špičce prstu pro příslušnou samohlásku směrem nahoru
 • Háček nad písmeny – bod mezi palcem a ukazováčkem před příslušnou hláskou
 • Čísla – lze vyjádřit dvěma způsoby: 1) arabské číslice napsat obrysově do dlaně; označení tisíc, milión, miliarda zkratkou (tis., mil., mld.), 2) použít značení jako v Braillově písmu 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F, 7 = G, 8 = H, 9 = I, 0 = J, před číslicí použít čáru obráceného „L“ od zápěstí směrem ke špičce prostředníku
 • „Nerozumím“ – zavřít dlaň
 • Omyl – lehké klepnutí do dlaně
 • Mezera mezi slovy – plochou ruky přejet jedenkrát po dlani
 • Otazník – ukazováčkem vypsat do dlaně obrys otazníku
 • Konec věty – plochou ruky přejet dvakrát po dlani

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, © 1993