25. dubna 2013

Adresář služeb pro hluchoslepé, pro sluchově a zrakově postižené

Obsah:

Seznam foniatrů oprávněných předepisovat sluchadla

Informace

 • Od 1. 7. 2002 je umožněna hluchoslepým lidem nadstandardní úhrada binaurálních sluchadel.

  Hluchoslepý pojištěnec má bez ohledu na věk nárok na oboustrannou korekci a kvalitní sofistikovaná sluchadla s automatickým režimem přizpůsobování k okolním zvukům, je však bezpodmínečně nutný souhlas Komise řešící problematické případy v přidělování sluchadel.

  Pro předpis sluchadla je prvořadé stanovisko pověřeného oftalmologického pracoviště s označením S4 (viz Seznam očních lékařů) a stanovisko odborného lékaře S3. Foniatr S3 nebo lékař ORL S3 rozhodne na základě pověřeného oftalmologa a vlastního vyšetření sluchu, zda klienta lze považovat za hluchoslepého a zda má nárok na sluchadla hrazená z veřejného zdravotního pojištění pro tuto skupinu postižených klientů.

  Sluchadla pro hluchoslepé klienty předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti ORL a FON, vlastnící Osvědčení ORL společnosti opravňující jej k předpisu a výdeji sluchadel. Hluchoslepým pojištěncům do 18 let smí předepsat a vydat sluchadlo pouze foniatr vlastnící osvědčení S3. Níže uvádíme seznam lékařů, kteří jsou oprávněni předepisovat sluchadla pro neslyšící a hluchoslepé.

Seznam

 • Beroun

  MUDr. Hala Machotková
  Foniatrická ambulance
  Wagnerovo náměstí 1541, 266 01 Beroun
  Vchod z ul. Talichova, 4. Patro
  Tel.: 311 532 730
  E-mail: ordinace@foniatrieberoun.cz, www.foniatrieberoun.cz

 • Brno

  doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc.
  AUDIO – FON centrum, s.r.o.
  Obilní trh 4, 602 00 Brno
  Tel.: 541 246 598
  E-mail: audi.fon@volny.cz

  MUDr. Marie Pešlová
  Foniatrická a ORL ambulance
  Bartošova 1832/5, 602 00 Brno
  Tel.: 545 210 815

  MUDr. Tomáš Talach
  ORL klinika Nemocnice u Sv. Anny – audiologie
  Pekařská 53, 656 91 Brno
  Tel.: 543 181 111, 543 182 934

  Prof. MUDr. Roman Kostřica, CSc.
  Přednosta kliniky
  ORL klinika nemosnice u Sv. Anny
  Pekařská 53, 656 91 Brno
  Tel.: 543 181 111, 543 182 922
  E-mail: rom.kostrica@fnusa.cz

 • České Budějovice

  MUDr. Jana Mautschková
  Nemocnice, foniatrická ambulance
  B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
  Tel.: 387 878 526

 • Děčín

  MUDr. Tatiana Brejšová
  Ordinace ORL a foniatrie
  Teplická 57/22, 405 22 Děčín 4
  Tel.: 412 532 515

  Prim. MUDr. Vítězslav Veselý
  ORL oddělení
  U nemocnice 1, 405 99 Děčín
  Tel.: 412 705 320-321
  E-mail: vit.vesely@nemdc.cz

 • Frýdek – Místek

  MUDr. Marcela Kolečkářová
  Poliklinika, ORL a foniatrie
  8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek – Místek
  Tel.: 558 900 268

 • Hradec Králové

  MUDr. M. Hudíková
  MUDr. J. Dršata, Ph.D.
  Fakultní nemocnice, ORL klinika
  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
  Tel.: 495 832 464

  MUDr. Novotný
  ProSluch s.r.o.
  bratří Štefanů 895, 500 03 Hradec Králové
  Tel.: 495 865 345, 736 126 604

 • Chomutov

  MUDr. Jiřina Bilincová
  MUDr. Zuzana Havlíková
  Ordinace ORL a foniatrie
  Kochova 1185, 430 01 Chomutov
  Tel.: 471 120 735

 • Jičín

  MUDr. Miroslava Hnízdová
  ORL ordinace
  Jungmannova 54, 506 01 Jičín
  Tel.: 493 588 208

  Oblastní nemocnice, ORL oddělení
  Bolzanova 512, 506 43 Jičín
  Tel.: 493 582 111

 • Jihlava

  MUDr. Jan Čermák – sluchadla
  MUDr. Ivana Horáková – foniatr
  Nemocnice Jihlava
  Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
  Tel.: 567 157 335, 567 157 306

 • Jindřichův Hradec

  MUDr. Libor Žižka
  Obchodně-medicínské centrum sv. Florián
  Růžová ulice 41, 377 38 Jindřichův Hradec
  Tel.: 777 455 985

 • Kroměříž

  MUDr. Renáta Rokytová
  Otorinofona s.r.o.
  Havlíčkova 814, 767 01 Kroměříž
  Tel.: 573 342 130

 • Liberec

  MUDr. Jan Adam
  MUDr. Zuzana Herčíková
  MACADAM – Ambulance ORL a foniatrie
  Klášterní 117/2, 460 01 Liberec 5
  Tel.: 485 312 560
  E-mail: macadam@email.cz, www.macadam.cz

  MUDr. Lucia Stachová
  ORL a foniatrická ordinace
  Klášterní 117, 460 01 Liberec
  Tel.: 485 312 917, 734 828 141
  E-mail: stachova@orl-foniatrie.eu

 • Litomyšl

  MUDr. Jana Šťástková
  ORL, foniatrie
  Vodní Valy 646, 570 01 Litomyšl
  Tel.: 461 614 588

 • Most

  MUDr. Alice Řehořková
  Audiologie a foniatrie
  J. E. Purkyně 270, 434 01 Most
  Tel.: 777 820 260

 • Náchod

  MUDr. Marie Semeráková
  Poliklinika, ORL ambulance
  B. Němcové 738, 547 01 Náchod
  Tel.: 491 424 223, 605 149 723

 • Nový Bor

  MUDr. Jaromír Smělý
  Poliklinika, ORL oddělení
  Dvořákova 385, 473 01 Nový Bor
  Tel.: 487 712 655

 • Nový Jičín

  MUDr. Blažena Janyšková
  ORL a foniatrie
  Žižkova 1169/10, 741 01 Nový Jičín
  Tel.: 556 708 174, 777 937 776

  MUDr. Richard Pacola
  Nemocnice s poliklinikou, ORL oddělení
  K nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín
  Tel.: 556 773 436, 556 773 637

 • Olomouc

  MUDr. Zdeněk Hložek, Ph.D. – audiolog
  Fakultní nemocnice, ORL klinika
  I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
  Tel.: 588 444 184, 588 442 518

 • Opava

  MUDr. Elena Kamrádková
  ORL ambulance
  Rybova 1592/5, 747 01 Opava
  Tel.: 553 613 748

  MUDr. Martin Vašák
  OPAVAMEDICA s.r.o. – sekce ORL
  Družstevní 8, 747 05 Opava
  Tel.: 553 765 154

 • Ostrava

  MUDr. Marcela Vykydalová
  Dům zdraví Müller s.r.o., ORL a foniatrická ambulance
  Nádražní 982/104, 702 00 Ostrava
  Tel.: 596 123 544

  MUDr. Zdeňka Skeřilová
  ORL a foniatrie
  28. října 190/38, 702 00 Ostrava
  Tel.: 596 125 386, 776 635 111
  www.orl-fon.cz

  MUDr Eva Havlíková
  FNsP, ORL klinika
  17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba
  Tel.: 597 373 032
  www.fnspo.cz

 • Pardubice

  MUDr. J. Praisler
  Nemocnice, ORL oddělení-foniatrie
  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
  Tel.: 466 015 306

  MUDr. Ivan Polák
  ORL soukromá ambulance
  Sladkovského 505, 530 02 Pardubice
  Tel.: 466 614 446

 • Písek

  MUDr. Marta Reiterová
  ORL a foniatrie
  Jungmannova 29/1, 397 01 Písek
  Tel.: 382 214 438

 • Praha 2

  MUDr. Radima Kaňa, PH.D.
  MUDr. Jaroslav Valvoda CSc.
  VFN, ORL klinika
  U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
  Tel.: 224 962 315

  Sluchadla KIND Martin Kind s.r.o.
  Rumunská 14/27, 120 00 Praha 2
  Tel.: 222 516 347

  VFN, foniatrická klinika
  Žitná 24, 120 00 Praha 2
  Tel.: 224 964 900

 • Praha 3

  MUDr. Alena Pekařová
  ORL, foniatrie a homeopatie
  Vinohradská 176, 130 00 Praha 3
  Tel.: 272 731 726

 • Praha 4

  MUDr. Jana Hučínová
  Poliklinika Budějovická
  Centromed a.s., foniatrie
  Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
  Tel.: 261 006 565

  MUDr. Renata Veselá
  Poliklinika Budějovická
  Centromed a.s., foniatrie
  Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4
  Tel.: 261 006 565

  MUDr. Milan Štejfa
  ORL ordinace
  Božkovská 2967/4, 141 00 Praha – Záběhlice
  Tel.: 272 761 441, 603 171 793

  MUDr. Jindřich Fišer
  Foniatrie
  Božkovská 2967/4, 141 00 Praha – Záběhlice
  Tel.: 271 911 741, 723 535 124

 • Praha 5

  MUDr. Joseph Traboulsi
  Nemocnice Na Homolce, ORL
  Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
  Tel.: 257 273 075

  MUDr. Zuzana Veldová
  ORL+foniatrie
  (budova Švandova divadla, vchod pro zaměstnance, 3. patro)
  Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
  Tel.: 234 651 247

  FN Motol, ORL klinika
  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
  Tel.: 224 434 326

  FN Motol, foniatrie
  U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
  Tel.: 251 013 811, 251 013 510

  MUDr. Nina Šohájková
  Poliklinika Lípa centrum, ORL a foniatrie
  Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
  Tel.: 296 113 111

  MUDr. Marie Černá
  Poliklinika Lípa centrum, ORL a foniatrie
  Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5
  Tel.: 296 113 273

 • Praha 6

  MUDr. Ivan Jedlička
  Středisko lékařské péče, spol. s r.o.
  Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 – Hradčany
  Tel.: 233 358 782

 • Praha 7

  MUDr. Eliška Probstová
  Medicam s.r.o., ORL ambulance
  Tusarova 36, 170 04 Praha 7
  Tel.: 283 022 147

  AUDIOCENTRUM TV – foniatrická ambulance
  Dukelských hrdinů 33, 170 00 Praha 7
  Tel.: 233 371 985

 • Praha 8

  MUDr. Tomáš Podlešák
  FN Bulovka, ORL oddělení
  Budínova 2, 180 81 Praha 8
  Tel.: 266 082 437

 • Praha 9

  MUDr. Ivana Vacková
  Poliklinika, ORL a foniatrie
  Lovosická 40, 190 00 Praha 9 – Střížkov
  Tel.: 266 010 262

 • Praha 1

  MUDr. K.Radilová
  Medical Healthcom, s.r.o. – ORL a foniatrie
  Revoluční 19/765, 110 00 Praha 1
  Tel.: 731 491 818

 • Praha 10

  MUDr. Jana Markalousová
  ORL oddělení
  Janovská 486, 109 00 Praha – Horní Měcholupy
  Tel.: 274 869 146, 604 704 774

 • Prostějov

  MUDr. Marcela Kozáková
  ORL a foniatrie
  Lužická 4, 796 01 Prostějov
  Tel.: 582 340 938

  MUDr. Vlastimil Šrot
  ORL ambulance a výdej sluchadel
  Trávnická 2, 796 01 Prostějov
  Tel.: 582 336 669

 • Přerov

  MUDr. Marcela Kozáková
  Foniatrie
  Budovatelů 6, 751 51 Přerov
  Tel.: 581 220 395

 • Rychnov nad Kněžnou

  MUDr. Martin Kučera
  ORL ambulance
  Svatohavelská 266, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  Tel.: 494 531 185

 • Semily

  MUDr. Alena Coufalová
  ORL a audiologie
  Tyršova 394, 513 01 Semily
  Tel.: 481 624 148

 • Strakonice

  MUDr. Alena Šmitmajerová
  ORL a foniatrická ambulance
  Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice II
  Tel.: 383 325 473

 • Svitavy

  MUDr. Lenka Třeštíková
  Nemocnice, ORL ambulance
  Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy
  Tel.: 461 569 375

 • Šumperk

  MUDr. Antonín Dvořák
  Lékařský dům, ORL a foniatrie
  M. R. Štefánika 3, 787 01 Šumperk
  Tel.: 583 311 111

 • Tábor

  MUDr. Ivo Daněk
  Poliklinika, ORL oddělení
  Budějovická 553/29, 390 02 Tábor
  Tel.: 381 202 116

  MUDr. Alena Haj Abdová
  ORL + foniatrie
  Světlogorská 2764, 390 05 Tábor
  Tel.: 381 261 126

  MUDr. Jarmila Voštová
  ORL ambulance
  Světlogorská 2764, 390 05 Tábor
  Tel.: 381 263 910

 • Ústí nad Labem

  MUDr. Věra Králová
  ORL a foniatrie
  Horova 964/9, 400 01 Ústí nad Labem
  Tel.: 475 200 604

 • Ústí nad Orlicí

  MUDr. Josef Hájek
  Nemocnice, ORL oddělení
  Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
  Tel.: 465 710 281

 • Valašské Meziříčí

  ORL ambulance
  U nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
  Tel.: 571 758 730

 • Vsetín

  MUDr. Eva Brandová
  Dům zdraví Brand s.r.o., ORL a foniatrie
  Smetanova 1302, 755 01 Vsetín
  Tel.: 571 411 608, 603 575 130

 • Zlín

  MUDr. Dagmar Vodičková
  ORL oddělení
  Zahradní 973, 763 02 Zlín-Malenovice
  Tel.: 577 581 109

  MUDr. Martin Světlík
  MUDr. Monika Turnová
  Baťova krajská nemocnice, ORL oddělení
  Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
  Tel.: 577 552 727, 577 552 725

 • Žatec

  MUDr. Hana Hlavatá
  Poliklinika, ordinace ORL a foniatrie
  Husova 2796
  438 01 Žatec
  Tel.: 414 110 680

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex

Seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky

Informace

 • Každý hluchoslepý člověk potřebuje podle závažnosti smyslové vady vytvořit takové podmínky, které by mu zajistily samostatnost a odpovídající kvalitu života. K tomu mu mohou pomoci speciální optické pomůcky (asférické lupy, hyperokulámí korekce, dalekohledové systémy, prismatické monokuláry), které podléhají schválení revizním očním lékařem S4. Zde je seznam oftalmologů, kteří mohou tyto pomůcky předepisovat.

Seznam

 • Praha

  Vedoucí lékařka: MUDr. Jitka Řehořová
  MUDr. Filip Beránek
  Centrum zrakových vad, s.r.o.
  Fakultní nemocnice Motol
  V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
  Tel.: 224 436 057, 774 436 057

 • Brno

  MUDr. Jan Richter
  Klinika nemocí očních a optometrie
  Fakultní nemocnice U sv. Anny
  Pekařská 53, 656 91 Brno
  Tel.: 543 182 849, 543 182 856

 • České Budějovice

  MUDr. Naděžda Pavlíčková
  Oční oddělení
  Nemocnice, dolní areál E
  B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
  Tel.: 387 878 421, 387 871 111

 • Hradec Králové

  MUDr. Jana Kadlecová, PhD.
  Oční klinika
  Fakultní nemocnice
  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
  Tel.: 495 833 395, 495 832 379

 • Jihlava

  MUDr. Stanislav Jirka
  Oční ambulance
  Benešova 46, 586 01 Jihlava
  Tel.: 567 333 007

 • Karlovy Vary

  MUDr. Jiří Prokop
  Poliklinika II
  Jaltská 15, 360 01 Kralovy Vary
  Tel.: 353 230 873

 • Liberec

  MUDr. Petr Bulíř, FEBO
  KNL a.s.
  Oční oddělení
  Husova 10, 460 63 Liberec
  Tel.: 485 311 111, 485 312 761

 • Olomouc

  Doc. MUDr. Miloš Vymazal
  Oční ordinace
  I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
  Tel.: 585 412 597


  MUDr. Ondřej Vláčil
  Oční klinika
  Fakultní nemocnice Olomouc
  I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
  Tel.: 588 444 211, 588 444 202

 • Opava

  MUDr. Božena Vašáková
  Odborná oční ambulance
  Družstevní 8, 747 05 Opava – Malé Hoštice
  Tel.: 553 765 901

 • Ostrava

  prim. MUDr. Sylva Horáková
  Oddělení pro děti s vadami zraku
  Fakultní nemocnice Ostrava
  17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
  Tel.: 597 372 118

 • Plzeň

  MUDr. David Toufar
  Oční klinika
  Fakultní nemocnice
  Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň – Lochotín
  Tel.: 377 104 852

 • Šumperk

  MUDr. Kateřina Šinclová
  Oční oddělení, Nemocnice
  Nerudova 41,787 52 Šumperk
  Tel.: 583 331 111, 583 332 752

 • Ústí nad Labem

  MUDr. Tomáš Koupa
  Oční oddělení
  Masarykova nemocnice
  Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
  Tel.: 477 111 111, 477 112 988

 • Zlín

  MUDr. Bohumila Talašová
  Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
  Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
  Tel.: 577 552 985, 577 552 999

Adresář služeb pro hluchoslepé

Časopisy pro hluchoslepé

 • Doteky

  čtvrtletník; vychází ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu nebo ve zvukové podobě; vydává o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

  Z důvodu snížených dotací vychází Doteky v roce 2014 pouze v elektronické podobě.

Organizace pro hluchoslepé v ČR

Školská zařízení pro hluchoslepé děti a mládež

 • Dětský domov a Mateřská škola speciální

  Mládeže 1102, 266 01 Beroun
  Tel.: 311 611 728
  E-mail: info@ddmsberoun.cz, www.ddmsberoun.cz

 • Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené

  Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc
  Tel.: 585 567 111, Fax: 585 567 124
  E-mail: info@sluch-ol.cz, www.sluch-ol.cz

Další odkazy

Organizace pro hluchoslepé na Slovensku

Zahraniční odkazy k problematice hluchoslepoty

Adresář služeb pro sluchově postižené

Časopisy pro sluchově postižené

 • Gong

  4 čísla ročně; vyd. ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

 • INFO-Zpravodaj

  12 čísel ročně; vyd. Federace rodičů a přátel sluchově postižených

 • Magazín INFO-Zpravodaje

  4 čísla ročně; vyd. Federace rodičů a přátel sluchově postižených

 • Noviny Můžeš

  12 čísel ročně; vyd. Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s Nadací Charty 77

Organizace pro sluchově postižené

Kochleární implantát

 • Aima s r.o.

  Na Zderaze 12, 120 00 Praha 2
  Tel.: 251 013 822
  E-mail: sluzby@aima.cz, www.aima.cz

 • Centrum kochleárních implantací

  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  Pekařská 53, 656 91 Brno
  Tel.: 543 182 922

 • Centrum kochleárních implantací u dětí

  Foniatrické oddělení ORL kliniky 2. LF u UK a FN Motol
  U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
  Tel.: 251 013 811, 251 013 810
  www.ckid.cz

 • Kochlear

  E-mail: kochlear@seznam.cz
  www.kochlear.cz

 • Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

  U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
  Tel.: 606 438 393
  E-mail: info@suki.cz, www.suki.cz

Internetové odkazy pro sluchově postižené

Firmy, prodejny, servisy kompenzačních a technických pomůcek

Školy pro sluchově postižené

Vysoké školy

 • Janáčkova akademie múzických umění

  Divadelní fakulta
  Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících
  Mozartova 647/1, 662 15 Brno
  Tel.: 542 591 300, Fax: 542 591 352
  http://difa.jamu.cz

 • Univerzita Hradec Králové

  Pedagogická fakulta
  Katedra speciální pedagogiky
  Hradecká 1227/4, 500 00 Hradec Králové
  Tel.: 493 331 324
  E-mail: ludmila.sramkova@uhk.cz, www.uhk.cz

 • Univerzita Karlova

  Filozofická fakulta
  Ústav českého jazyka a teorie komunikace
  bakalářské studium: Čeština v komunikaci neslyšících
  nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
  Tel./Fax: 221 619 209
  E-mail: ucjtk@ff.cuni.cz
  http://ucjtk.ff.cuni.cz

Pomoc studentům se specifickými potřebami

Instituce

Adresář služeb pro zrakově postižené

Časopisy pro zrakově postižené

 • Aúroro

  3 čísla ročně; v Braillově písmu,ve zvukové nahrávce; vyd. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)

 • Azor

  4 čísla ročně; ve zvukové a digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Disk

  6 čísel ročně; pouze v digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Ema

  4 čísla ročně; ve zvětšeném typu běžného čísla, v Braillově písmu, na zvukových kazetách, ve formátu MP3, elektronickou poštou; vyd. SONS ČR

 • Hudebník

  4 čísla ročně; v Braillově písmu, v digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Kontakty

  10 čísel ročně; v Braillově písmu a v digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Koření

  6 čísel ročně; v Braillově písmu a v digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Křesťanská orientace

  4 čísla ročně; vyd. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

 • Křesťanské obzory

  12 čísel ročně; ve zvukové podobě; vyd. Farní charita pro nevidomé sv. Petra Praha 1

 • Ligilo

  pro esperantisty; 10 čísel ročně; v Braillově písmu nebo ve zvukové podobě; vyd. LIBE – Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj

 • Literární pohledy

  4 čísla ročně; vyd. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

 • Lucie

  12 čísel ročně; ve zvukové podobě; vyd. Farní charita pro nevidomé sv. Petra Praha 1

 • Masér

  3 čísla ročně; ve zvětšeném typu běžného čísla, v Braillově písmu ,na zvukových kazetách, ve formátu MP3, na disketách, elektronickou poštou; vyd. SONS ČR

 • Monitor

  12 čísel ročně; ve zvukové podobě; vyd. Farní charita pro nevidomé sv. Petra Praha 1

 • Naše šance

  12 čísel ročně; ve zvukové nahrávce; vyd. SONS ČR

 • National Geographic

  12 čísel ročně; ve zvukové podobě; vyd. Farní charita pro nevidomé sv. Petra Praha 1

 • Novinky z knihovny

  4 čísla ročně; ve zvukové podobě; vyd. Farní charita pro nevidomé sv. Petra Praha 1

 • Noviny Můžeš

  12 čísel ročně; vyd. Spolek přátel Konta Bariéry s Nadací Charty 77

 • První čtení

  2 čísla ročně; v Braillově písmu; vyd. SONS ČR

 • Svět, příroda a společnost

  6 čísel ročně; v Braillově písmu, v digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Světluška

  10 čísel ročně; v Braillově písmu, v digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Vstupte

  4 čísla ročně; ve zvukové nahrávce, v digitální podobě; vyd. SONS ČR

 • Záškolák

  4 čísla ročně; vyd. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

 • Zora

  12 čísel ročně; ve zvětšeném typu běžného čísla, v Braillově písmu, ve zvukové nahrávce, ve formátu MP3, na disketách, elektronickou poštou; vyd. SONS ČR

Organizace pro zrakově postižené

Výcvik vodicích psů

Péče o zrakově postižené

Internetové odkazy pro zrakově postižené

Firmy, prodejny, servisy kompenzačních a technických pomůcek

Školy pro zrakově postižené

Vysoké školy

 • Univerzita Hradec Králové

  Pedagogická fakulta
  Katedra speciální pedagogiky
  Hradecká 1227/4, 500 00 Hradec Králové
  Tel.: 493 331 324
  E-mail: ludmila.sramkova@uhk.cz, www.uhk.cz

Pomoc studentům se specifickými potřebami

Instituce