Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2006-poezie-2

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2006-poezie-2

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2006
Kategorie: Poezie
Číslo: 2

Autor

Jméno: Soňa Viltová
Typ a stupeň postižení: Střední nedoslýchavost, praktická slepota

Oslava narozenin

Tak jak roste lístek na poupátku,
tak se přeje k narozeninám i k svátku.

Když lísteček opadne,
oslava se rozpadne,
ale potom vzejde
a celý Lorm se sejde.

Společně to oslaví
a na stůl dort postaví,
moc si na něm pochutnají
a jsou moc rádi, že nadále spolu zůstávají.

Vše nejlepší a hodně zdravíčka
to vám přeje vaše klientka Sonička.