Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2006-poezie-6

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2006-poezie-6

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2006
Kategorie: Poezie
Číslo: 6

Autor

Jméno: Marie Doležalová
Typ a stupeň postižení: Nevidomý, nedoslýchavý

Jakoby proutkem mávnul

„Jakoby někdo lehounce proutkem mávnul,
čas jarní i letní je za námi,
i podzim svou bohatou úrodu nám již odevzdal,
čas adventní je tu s námi,
čas příchodu spasitele,
čas očekávání, ztišení i rozjímání.

A již vánoce se nám blíží,
s nimi i ten náš stromeček vánoční, byť maličký,
přesto nám všem tak milý,
vždyť on jakoby kouzlem protkán byl,
se všemi těmi hvězdičkami, andělíčky i kouličkami,
co na něm zavěšeny jsou, nás všechny zve,
„přijď, jen přijď, kdo v srdci láskou oplýváš, i dobrou vůlí“!

Pozvání tomu, neodolá nikdo z nás,
sejít se pod tím stromkem v ten krásný čas,
abychom lásku i radost, mohli rozdávat všem,
až slavnostně všechny zvony se rozeznějí,
tou vánoční zasněženou krajinou,
a koledy zpívat, budeme slyšet ze všech stran,
ať každý ví, že není sám,
že někdo má jej rád a zpívá s ním,
„narodil se Kristus pán“!