Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2006-poezie-7

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2006-poezie-7

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2006
Kategorie: Poezie
Číslo: 7

Autor

Jméno: Marie Doležalová
Typ a stupeň postižení: Nevidomý, nedoslýchavý

Je krásné žít

Je krásné žít ve světě,
kde má Tě někdo rád,
jedno zda na vozíku jsi,
srdíčko slabé máš, neslyšíš, či s holí bílou,
se cesty učíš znát!

Je krásné žít ve světě,
kde neslyšíš slova zloby,
závisti, či pohrdání,
kde vždy někoho máš,
kdo pro Tebe má pochopení!

A tak snažme se vytvořit svět,
kolem sebe takový,
aby se nám v něm vždy dobře
i radostně žilo,
pak můžeme si říci,
„je krásné žít“!