Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-poezie-2

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-poezie-2

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Poezie
Číslo: 2

Autor

Jméno: Dana Kubišová
Typ a stupeň postižení: praktická hluchota, částečná slepota

Pryč z nudy

Pryč z míst,
kde jsi sám.
Kde nerozumíš cizincům ani slovo
A mluvíš jen se sebou.

Pryč z míst,
kde je ti smutno.
Kde nezní jiskřivý smích.

Pryč odtud,
kde necinkají plné poháry,
kde není každý den karneval!