Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-poezie-3

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-poezie-3

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Poezie
Číslo: 3

Autor

Jméno: Václava Turková
Typ a stupeň postižení: praktická slepota, nedoslýchavost

Kdybych...

Kdybych byla spisovatelem, napsala bych krásnou esej o přátelství,
co znamená nepočítat, co kdo dáti má.
Kdybych byla malířem, temné a něžné barvy na velkém obraze by prozradily,
co mi život vzal a také daroval.
Kdybych byla sochařem,
vytesané sousoší přátel by přetrvalo věky.
Kdybych byla básníkem,
mé verše by zastavily i odcházející kroky.
Kdybych byla skladatelem,
vřelé tóny hudby by přesahovaly cit, který slovy nelze vyjádřit ...
Ale protože jsem obyčejný člověk,
mohu napsat jen rčení, že:
„Přátelství je jako skleněná číše.
Sevřeš a dlaň ti pořežou střepy,
rozevřeš a vyklouzne ti...“