Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-poezie-4

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-poezie-4

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Poezie
Číslo: 4

Autor

Jméno: Jana Dopitová
Typ a stupeň postižení: nedoslýchavost, slabozrakost

Mému kamarádovi

Jak těžká ta chvíle byla, kdy kamaráda jsi ztratila.
Oč pak byla těžší,že byl nejvěrnější.
Nevěř slovům cizích, kamaráde můj,
K nepřátelství vždy jen krůček – nad propastí pevněji stůj.

Kamarádu vždy jen pravdu,
Řeči jiných si ověř,
Dlouhá cesta k sobě bývá,
O to těžší, když překříží ji lež.

Dlouhá cesta k tobě,
A jen krůček zpátky,
Na rozcestí stojíš sám,
Tak rozhodni se jak jít dál…