Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-1

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-1

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Próza
Číslo: 1

Autor

Jméno: Jan Pavlíček
Typ a stupeň postižení: slepota, nedoslýchavost

Bez přátelství se nedá žít

Přátelství je jako strom, který se zasadí do země a roste. Přátelství je třeba živit jako oheň, u kterého se ohříváme. Přátelstvím poznáváme jedinečnost druhé osoby. Přátelství však může být velmi křehké. Jestliže se poruší, tak je třeba velkého úsilí ho znovu obnovit. V přátelství je třeba podávat oběti. Je to vyjádření nezištného jednání. Proto se snažme být takovými přáteli! A k tomu nám dopomáhej Bůh.