Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-11

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-11

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Próza
Číslo: 11

Autor

Jméno: Vítězslav Kryl
Typ a stupeň postižení: nedoslýchavost, praktická slepota

Skvělí kamarádi

Jsme z Havířova. Jezdíme pravidelně jednou za čtrnáct dní, podle domluvy a času, do klubu České Unie neslyšících v Ostravě. Tam se scházíme s přáteli, kteří s námi také chodili do školy, do ústavu pro neslyšící na Svatém Kopečku u Olomouce. Vzpomínáme na dětství a prožitá školní léta. Povídáme si o svých radostech, starostech, o rodině.
S dobrými přáteli jsou starosti poloviční a radosti dvojnásobné!