Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-15

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-15

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Próza
Číslo: 15

Autor

Jméno: Dana Ťukalová
Typ a stupeň postižení: nedoslýchavost, slabozrakost

Přátelství

Motto: „Je cenné, jen když je upřímné a nebolí.“

Pro mne přátelství znamená „věc cenná“, přestože žijeme ve velmi chaotické době, vážím si přátel, kterým opravdu mohu důvěřovat, protože ví, co přátelství znamená.

U mne je důležitá rodinná pohoda, tam přátelství by mělo být nejupřímnější. Můj manžel je vzácný přítel, proto i já sama vím, že ho neopustím. Je mi velkou oporou.

Zrada u přítele (přítelkyně) bolí víc, než bolavý zub, který zubař vyléčí.
Zrada je potřeba dát najevo, zrada bolí a my to všichni víme, skončila důvěra, ale i city.

Nejlepší lék je hlavu vzhůru, úsměv na rtech a těšit se z každého krásného dne – vždy jen potěší, pohladí na duši a hlavně prodlouží život.

Takový je život a jde dál a dál…