Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-24

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-24

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Próza
Číslo: 24

Autor

Jméno: Marie Biedermannová
Typ a stupeň postižení: praktická hluchoslepota

Přátelství? Ano!

Ano. Prožívám jedno velké přátelství. Výborně funguje, skoro vždycky – ale má i chyby. Moje přítelkyně by mne málem otrávila a také je mi nepříjemné, že na mne cáká vodu. To nemám ráda. A dokonce někdy nevrací, co jí dám. Povím vám, jak se to všechno přihodilo:

Byly jsme v lese, říkám jí: „Hledej houby!“ a ona přinesla muchomůrku! Koupala se, a když vylezla z vody, celou mě pocákala. A dala - no hodila - jsem jí šišku, a když jsem ji chtěla zpátky, nevrátila ji. Proč? Protože ji celou úplně rozkousala! Už víte, kdo to je? Ano, má věrná labradorka Kána – ta, která mě stále vodí, doprovází, ochraňuje a hlídá.