Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-30

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2008-proza-30

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2008
Kategorie: Próza
Číslo: 30

Autor

Jméno: Ladislav Holba
Typ a stupeň postižení: praktická slepota, nedoslýchavost

Pes, nejlepší přítel člověka

Ano, toto staré přísloví platí a zvlášť když člověk nevidí nebo když má praktickou slepotu a nejhorší je když k těm očním vadám přibyde těžká nedoslychavost nebo nelyší vůbec.

Arámek byl můj první pes a já byl nováček který se učil za pochodu a poznáním hluchoslepého člověka a vodícího psa.

Pes mně naučil vyjít z psychické temnoty a poznávat svět lidí kteří vidí a slyší.

Aramis jeden s mušketýrů který mně vedl a poslouchal velmi dobře jsme projeli mnoho měst a poznávali přírodu byl pilířem na duši když člověk dostával a dostáva od života těžké rány osudu.
Hluchoslepí člověk moc přemýšlí nad svým postavením na tom to světě, jes-li a jakou bude mít rodinu, práci jaká organizace mu může pomoci v osobním životě.

A hle je tu pes a né ledajaký který zaplňí tu mezeru v duší člověka a doporučím všem lidem kteří mají handicap zraku a sluchu aby takové kamaráda mněli.

Celkem osm a půl roku mně vedl psí přítel a ani jsem se neuvědomil že jednou toto přátelství skončí.
Na poslední cestě jsem poděkoval za všechno co pro mě tento psí kámoš udělal.

Druhý pes Pedro byl vybrán z devadesáti procent povahy prvního psa Aramise.
Pedro, tento vysoký labradorskéj čokoládovej pes má předzdívku seňor Pedro.

Je to dvouletý psí průvodce který mi pomáhá se prokousat tímto světem.