Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2010-poezie-3

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2010-poezie-3

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2010
Kategorie: Poezie
Číslo: 3

Autor

Jméno: Dana Kubišová
Typ a stupeň postižení: oboustranná hluchota, praktická slepota

Les

Poslouchejte lidé,
jak to tenkrát bylo,
co se přihodilo.
Za polem stál les
a v něm starý pařez.
Býval kdysi stromem
pak vyschla mu míza
a čísi ruka
ukončila jeho život.
Tak tu stojí sám,
však kořeny má v zemi.
Déšť jeho kůru
občas smočí
a v noci svítí
jako oči.