Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2010-poezie-4

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2010-poezie-4

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2010
Kategorie: Poezie
Číslo: 4

Autor

Jméno: Josef Jeřábek
Typ a stupeň postižení: nedoslýchavost, slabozrakost

Kdybych

Kdybych měl zdravé oči,
chodil bych do lesa na houby.
Kdybych byl unavený,
tak bych si odpočinul ve stínu stromů
a pak pokračoval jinou cestou domů.
Pod kůrou břízy
se nachází nejvíce mízy.
O kořen stromu sám člověk snadno zakopne
a ruka nebo noha je hned zlomená.
Na paměť proto mějte
a na cestách si pozor dejte.