Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2010-poezie-7

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2010-poezie-7

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2010
Kategorie: Poezie
Číslo: 7

Autor

Jméno: Milan Koklar
Typ a stupeň postižení: nedoslýchavost a těžká slabozrakost

Věřím…

Je krásný den,
stojím u lesa
a mé oči pozorují strom,
který je zlomený bouří,
ošlehaný větrem a deštěm.
Lidé se dotýkají rukama jeho rozpraskané kůry.
Míza je život a jeho větve
jsou stále zelené.
A proto věřím,
že bude žít dalších tisíc let.