Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-poezie-1

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-poezie-1

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2012
Kategorie: Poezie
Číslo: 1

Autor

Jméno: František Hynek
Typ a stupeň postižení: praktická slepota, nedoslýchavost

Čas letí

Dorostly už děti našich dětí.
Teď už víme, jak čas rychle letí.
Uběhl nám život v divém shonu,
nyní jenom divíme se tomu.

Skvělé plány i starosti všední
skládaly nám každičký den ke dni.
Co nám ale z toho všeho zbylo?
Marné zdá se mnohé naše dílo.

Zůstanou však užitečné věci,
naše dobré skutky o nich svědčí.
A nebylo toho vůbec málo,
jak se na ten první pohled zdálo.

Jen ať si čas do budoucna letí!
Svět byl, je a bude světem dětí.
Nám už ze života ztěžkla víčka,
pomaloučku dohořívá svíčka.

Tam v tom jiném světě tíže není,
zlehka budem oddávat se snění.
Dosti času budeme mít na to,
říkat si, že život náš stál za to.