Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-poezie-3

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-poezie-3

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2012
Kategorie: Poezie
Číslo: 3

Autor

Jméno: Milan Koklar
Typ a stupeň postižení: těžká slabozrakost, nedoslýchavost

Žít a nechat se nést

Žít to je nechat
vznášet se po vlnách a sotva došlápnout.
Za sebou zanechat
strach, bolest i starosti.
Nes nás vodo vysutá,
oběhni s námi svět,
s tebou to trvá jen vteřinu.
Nes nás vlno vznešená,
ty osud světa neseš dál,
zatím co pod nohy nese se drobný osud náš.
Žít to je nechat se nést.