Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-proza-11

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-proza-11

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2012
Kategorie: Próza
Číslo: 11

Autor

Jméno: Jaromír Kavan
Typ a stupeň postižení: slabozrakost, nedoslýchavost

Umění dávat a brát

Co je umění? Od slova umět. Umění je, když někdo umí vyrobit něco neobyčejného. Ten někdo je umělec. To něco je obraz, socha, architektura, skladba, báseň, literatura. To je všechno? Copak není uměním třeba uvařit výborný oběd? Skoro každý něco umí. Umělců je tedy mnoho. I když většinou těch malých, soukromých, jen tak pro sebe. Kdo z nás nikdy nic nenapsal nebo nenamaloval?

Největším umělcem je příroda. Z malé trhliny mezi dlažebními kostkami vyroste ze semínka krásně zbarvená květina. Kam se na přírodu hrabeme. Člověk, největší škůdce přírody, krade, vraždí, ale někteří se snaží přírodě konkurovat.

Rusové první poslali kolem Země umělou družici. První vyslali Gagarina do vesmíru. Bylo to umění? Samozřejmě a veliké. A jsou to Slované.

Američané první posílali lidi na Měsíc. První poslali „auto“ na Mars. Bylo to umění? Ovšem a veliké.

Jaký byl mezi nimi rozdíl?

Rusové všechno přísně tajili. Družice a Gagarin působili jako bomba. Co se nepovedlo, to se svět nedozvěděl. Ztráty na životech měli oba. Až zadlouho to vyplavalo na povrch.

Američané zveřejňovali předem podrobnosti akce, takže si mohl každý porovnat výsledek, i když riskovali neúspěch. Úspěch byl o to větší, když plán vyšel na jedničku.

Posuďte sami, který přístup byl větší umění.

Co bude dál? Pán tvorstva bude dále škodit přírodě, krást a vraždit, ale ti nejlepší budou posouvat vědu stále kupředu. V příštích desetiletích vyšlou člověka na Mars.