Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-proza-5

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-proza-5

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2012
Kategorie: Próza
Číslo: 5

Autor

Jméno: Božena Trinklová
Typ a stupeň postižení: slabozrakost, nedoslýchavost

Života běh

Jak se točí zeměkoule, tak se točí i náš život. Na svět přijde malý človíček. A hned se začne hlásit pláčem, že je tady. Začne pomalu poznávat svět. Pomalu se rozhlíží, co je tu nového. Když začne sedět a chodit, vše si musí osahat, pak se začne ptát proč a co je to. Ve školce se naučí básničky, písničky, a když je mu šest let, začínají mu starosti a ty jsou čím dál větší. A přijdou tu i rozhodnutí co dál. Rodičům dělají radost i starost. Přijdou i léta, kdy si najde každý svou lásku, se kterou chce prožít celý život. Na stáří předají štafetu zase svým dětem a tak to chodí kolem do kola. Staří odcházejí a mladí nastupují.