Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-proza-8

Cena Hieronyma Lorma: Příspěvek 2012-proza-8

Cena Hieronyna Lorma (logo)

Příspěvek

Ročník: 2012
Kategorie: Próza
Číslo: 8

Autor

Jméno: Vítězslav Kryl
Typ a stupeň postižení: praktická slepota, nedoslýchavost

Stěhování naší rodiny

Moje babička s dědečkem bydleli na Moravě a měli deset dětí. Prodali dům a z Moravy se přestěhovali na Zakarpatskou Rus. To bylo v roce 1928. Tam děda koupil velký pozemek a potom, co vykáceli les a vytrhali kořeny, postavili šest nových domů a začali obdělávat pole. Půda tam byla velmi úrodná, pěstovali brambory, obilí a například i řepu. Část úrody prodávali do Evropy. Každý den ráno stálo před domem sto lidí a čekali, zda dostanou práci. Děda vždycky vybral kolem padesáti, kteří od něho za celodenní práci večer dostali jídlo a byli vděční.

Potom přišel rok 1938 a sedláci se museli vystěhovat, protože byly domy i pozemky zabavovány. Celá rodina tedy odjela se šesti vozy taženými koňmi přes Bělorusko, Rumunsko a Rakousko zpět na Moravu. Cestovali tehdy tři měsíce. Děda koupil všem deseti dětem domy s pozemky na hospodaření.

A v roce 1948 zase statky zabavili komunisté. To tedy bylo dávání a braní v naší rodině! Někteří z rodiny se nedávno rozjeli na Zakarpatskou Rus, ale stojí již jen jeden z domů a na místě polí je letiště.