Netrubte zbytečně!
Jsou chvíle, kdy Vám troubení nepomůže...

Netrubte
zbytečně

Lidé s červenobílou holí Vás nejen nevidí, ale také neslyší.
Buďte k nim na ulici ohleduplní.

LORM – Společnost pro hluchoslepé.
Pomáháme hluchoslepým lidem žít s jejich postižením.

LORM - společnost pro hluchoslepé

Jak
pomoci

Naše služby hluchoslepým klientům jsou hrazeny z dotací a dárcovských příspěvků.
Děkujeme, pokud se i Vy rozhodnete usnadnit hluchoslepým život zasláním finančního daru.

Dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS LORM na číslo 87777
Cena DMS je 30 Kč, LORM obdrží 28,50 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

Finanční částkou přes:
Daruj správně

Přímo na účet našeho
sdružení:
19-1451940207/0100

 

Chcete-li pomoci jinak, např. propagací nebo dobrovolnickou činností, napište nám na info@lorm.cz

LORM

Společnost
pro hluchoslepé

LORM z.s. usnadňuje hluchoslepým život. Poskytujeme odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, výuku komunikace, výuku prostorové orientace i samostatného pohybu s červenobílou holí. Pro hluchoslepé pořádáme pobytové akce, klubová setkání a umělecké nebo sportovní soutěže.

Naše poradenská centra se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. Do ostatních regionů podle potřeby klientů dojíždíme. Více na www.lorm.cz.

LORM - společnost pro hluchoslepé

Děkujeme

Panu Vladimíru Javorskému za patronát nad kampaní

Za realizaci projektu:

Za poskytnutí
mediálního prostoru
a propagaci kampaně:

A všem ostatním, kteří se na kampani podíleli nebo ji pomáhali a pomáhají šířit dále.