Pracovní rehabilitace osob s hluchoslepotou

Jedná se o terénní službu k sociální rehabilitaci hluchoslepých, kterou zajišťuje koordinátorka projektu ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky v místě bydliště uživatele, terénně na pracovišti, anebo v chráněné dílně. Služba je poskytována individuálně podle potřeb žadatelů z řad hluchoslepých uživatelů služeb.

Jaké jsou cíle projektu?

  • rozvíjet pracovní rehabilitaci osob s hluchoslepotou
  • poskytovat komplexní podporu v procesu zaměstnávání
  • umožnit hluchoslepým osobám návrat nebo vstup na trh práce

Možností pro rozvoj pracovního uplatnění hluchoslepých se nabízí celá řada, od chráněných dílen, domácí práce až k podporovanému zaměstnávání.

V rámci projektu spolupracujeme:

  • se stávajícími zřizovateli chráněných dílen
  • s agenturami a organizacemi zaměřenými na podporované zaměstnávání
  • s úřady práce

Kontaktní osoba pro pracovní rehabilitaci: Mgr. Marie Švábová, DiS. (mobil: 774 760 327, e-mail: marie.svabova@lorm.cz)

Služba je poskytována zdarma.