Cena Hieronyma Lorma: Seznam příspěvků (8. ročník)

Cena Hieronyma Lorma: Seznam příspěvků (8. ročník)

Období pro hlasování: 1.–31. 8. 2022.

Poezie

Hlasovat je možné až do 31. 8. 2022.

Číslo Název Postižení Hlasování
1 Štěstí praktická slepota, středně těžká nedoslýchavost
2 Počkejte praktická hluchoslepota
3 Truhlička vzpomínek praktická slepota, středně těžká nedoslýchavost
4 Stáří praktická hluchoslepota

Próza

Hlasovat je možné až do 31. 8. 2022.

Číslo Název Postižení Hlasování
1 Všechno se dá překonat praktická hluchoslepota
2 Starý sešit praktická slepota, středně těžká nedoslýchavost
3 Bylo to o chlup praktická hluchoslepota
4 Poslední pětiletka aneb radost a smutek, smích a pláč jdou životem dál spolu praktická slepota, středně těžká nedoslýchavost
5 Trapasy praktická slepota, lehká nedoslýchavost
6 Vzpomínky na dětství těžká slabozrakost, těžká nedoslýchavost
7 Tajemství praktická hluchoslepota
8 Přízrak těžká slabozrakost, lehká nedoslýchavost
9 Planeta Země úplná slepota, praktická hluchota
10 Dětský sen úplná slepota, lehká nedoslýchavost