Kdo jsme a komu pomáháme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou.

Hluchoslepým lidem poskytujeme registrované sociální služby:
odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby. Pořádáme týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další.

Naše poradenská centra se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a služby zajišťujeme na území hl. m. Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních regionů podle potřeby klientů dojíždíme.

    Newsletter