Klub dárců Červenobílé klubko

Staňte se našimi věrnými příznivci a dárci, členy klubu dárců Červenobílé klubko, a podporujte naše služby minimální roční částkou 600 korun. Za to vám nabízíme pravidelné informace z naší organizace, automaticky zasílání pozvánek na zajímavé akce pro veřejnost a mnohé další.

 Jaké vám to přinese konkrétní výhody?

  • Pravidelně od nás můžete dostávat bulletin Červenobílého klubka (2 x ročně poštou nebo elektronicky), ve kterém informujeme naše dárce o našich realizovaných akcích, službách a projektech pro hluchoslepé klienty a konkrétním využití darů.
  • Členům klubu dárců zasíláme automaticky a s předstihem všechny pozvánky na různé benefiční akce, koncerty apod., které pořádáme pro veřejnost.
  • Na základě zájmu také zasíláme zájemcům Výroční zprávu, která je volně ke stažení na našich webových stránkách www.lorm.cz.

Podmínky členství

Členem Červenobílého klubka se můžete stát, pokud se zavážete přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící 600 Kč ročně.

Rozhodnete-li se přispívat vyšší částkou, Vaši podporu samozřejmě uvítáme!

Chcete vědět, na co budou Vaše prostředky použity? Podívejte se na příklady naší činnosti: Komu pomůže Váš příspěvek? Jestliže se k nám chcete připojit, zašlete nám přihlášku. Pokud pro své rozhodnutí potřebujete více informací, kontaktujte nás na telefonu 257 314 012, mobilem 777 764 193, e-mailem na fundraising@lorm.cz nebo písemně na adrese:

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Červenobílé klubko
Zborovská 62
150 00 Praha 5

Firemní a kolektivní členství

Členství v Červenobílém klubku je otevřeno našim příznivcům nejen z řad jednotlivců, ale i firem. Firemní členství (partnerství) předpokládá každoroční podporu Červenobílého klubka (umožnění zaměstnanecké sbírky na pracovišti či vytvoření podmínek pro oslovení jejích zaměstnanců s nabídkou na členství v klubu atd., finanční podporu), vždy na základě individuální dohody a dle možností firmy.

Kontaktujte nás buď e-mailem na adrese fundraising@lorm.cz nebo telefonicky na čísle: 777 764 193.

Komu pomůže Váš příspěvek?

Přihláška