Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2009

Za finanční pomoc v roce 2009 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 4 187 000 Kč na projekty:
  • ve výši 2 090 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 1 057 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 240 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 800 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 240 000 Kč na projekty:
  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
  • ve výši 40 000 Kč na projekt Lormolympiáda – 2. ročník sportovní a dovednostní soutěže osob s hluchoslepotou

Za věcnou i finanční podporu v roce 2009 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak: