Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2015

Za finanční pomoc v roce 2015 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 2 383 000 Kč na projekty:

 • ve výši 1 251 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 227 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 530 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 375 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 300 000 Kč na projekty:
Dárci

 • ve výši 650 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 620 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 30 000 Kč na projekt 5. ročník Lormolympiády

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2015 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, S.R.O.. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY, A.S. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ OBNOVA, S.R.O., která nám věnovala 50 000 Kč.
 • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZ S.R.O. za finanční částku ve výši 30 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES CZECH S.R.O. za pozvání na tradiční firemní vánoční večírek na Ořechovce a za věnování výtěžku z tomboly v částce 25 150 Kč na financování našich sociálních služeb pro hluchoslepé! Veliké díky patří Ing. VÁCLAVOVI ZAHRADNÍČKOVI za to, že naší organizaci věnoval jednu z hlavních výher v tombole – vysavač! Speciální poděkování patří STANDOVI LÍBALOVI!
 • Děkujeme VŠEM ÚČASTNÍKŮM 5. ročníku Putování Prahou za duchem Vánoc, kteří letos podpořili LORM a sociální služby pro hluchoslepé rekordní částku 27 181 Kč! Jmenovitě děkujeme všem organizátorům PÁJE KLUZÁKOVÉ, MÍŠE KUDOVÉ, OLDŘIŠCE SEDLÁČKOVÉ, LUCCE ZDRÁHALOVÉ A FILIPOVI KÁBRTOVI za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy akce! Speciální dík vyjadřuji HONZOVI KOHLÍČKOVI, který obstaral jako dar dřevo na oheň z pily Suchá Nejdek a ještě nám během celého hry dělal automobilovou spojku! Děkujeme všem našim úžasným B-týmákům, pomocníkům Ducha, kteří putování zajistili na jednotlivých zastaveních: HEDVIKA GÖRGLOVÁ, PETR, KLÁRKA A KÁŤA WAWROSZOVI, ONDRA SUCHÁNEK, MARTIN POLÁŠEK, LUBOŠ LUŇÁK, LUKÁŠ HRADECKÝ, LENKA PARKÁNOVÁ, MARUŠKA ŠVÁBOVÁ, DANIEL VÁLA, LENKA MUSILOVÁ, MICHAL ČERVENKA, RADKA EVJAKOVÁ, HELENA BROŽKOVÁ, LUKÁŠ NALEZENEC, TERKA A ONDRA MALÝCH. Za milou spolupráci děkujeme všem partnerům akce: organizaci VELKÝ VŮZ, Z.S. za podporu a zázemí celé akci, MIKIMU TĚŠÍNSKÉMU, který nám zpřístupnil utajený bunkr/protiatomový kryt i s muzeem pod Parukářkou. TADEÁŠOVI Z AUTONOMNÍHO CENTRA KLINIKA za možnost se na zahradě Kliniky ohřát u ohně. VERONICE PAGAČOVÉ Z KOMUNITNÍ ZAHRÁDKY MEDUŇKA, kde všichni vytvořili společnou krásnou mandalu a napsali inspirativní vzkazy pro děcka ze Žižkova. PANU PROVOZNÍMU Z VYSTŘELENÉHO OKA za možnost umístit u nich před hospodou poklad pro „soutěživce“. PANU FARÁŘI PAVLU KLAUSOVI, který nám poskytl zázemí pro akci a Betlémskou kapli pro závěrečný koncert v krásném kubistickém kostele ukrytém na žižkovském dvorku. Za undergroundové hudební naladění v duchu „Velvetů“ mockrát děkujeme Plastikovi“ PEPOVI JANÍČKOVI a jeho hostům ELIŠCE ROTHOVÉ A OTOVI „ALFRÉDOVI“ MICHLOVI!
 • Za všechny kreativní nápady, jejich vizualizace i realizace děkujeme MARKOVI VALIČKOVI/Mucho Gusto a grafičce IRENĚ EGEROVÉ.
 • Agentuře LHMS SPOL. S R.O. za operativní a vždy ochotnou pomoc s webovými stránkami.
 • VŠEM BĚŽKYNÍM, BĚŽCŮM A TRASÉRŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili LORM účastí na půlmaratonu, maratonu i dalších závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S.R.O.

Pražský půlmaraton: Lormácká štafeta ve složení Milan Koklar s trasérkou Lenkou Sellnerovu, Lenka Křepinská s trasérkou Lenkou Pokornou a další členové štafety Dora Marhodová a Pavel Pokorný; jednotlivci Jan Dobeš, Jan Tržil, Jiří Žalský, Michal Švancár, jednotlivci ze společnosti STADLER Ondřej Kašpar, Jaroslav Krčál, Jaroslav Langmajer, Martin Pavlas, Václav Schindler; členové štafety společnosti LHMS, členové štafety společnosti STADLER a členové štafety rodiny pana Martina Šestáka.
Pražský maraton: v kategorii štafet běžci ze společnosti STADLER Marek Majtán, Aleš Váňa, Martin Pavlas, Ondra Kašpara a členové druhé štafety Jaroslav Langmajer, Karel Kopáč, Lukáš Ryba a Antonín Bánovský
Českobudějovický půlmaraton: David Heider s rodinou
Olomoucký půlmaraton: Marta Kerlínová
Ústecký půlmaraton: Tomáš Radovnický
Večerní běh Prahou na 5 km: Hedvika Görglová, Ria Korcová, Bohdana Rejfířová, Martina Soukupová
Večerní běh Prahou na 10 km: Dora Marholdová, Milan Marhold, Dana Formánková, Petra Gregorová, Barbara Hodanová, Lenka Kosinová, Pavel Kosina, Lenka Rejfířová, Lenka Waldhauserová, Michal Nesvadba, Jakub Hyhlík, Martin Vídeňský, Tomáš Sluka, za společnost STADLER Ondřej Kašpar, Marek Majtán, Martin Pavlas, Václav Schindler, Aleš Váňa, Jaroslav Poláček, Antonín Bánovský, Zdeněk Kašík

 • JAROSLAVOVI VENDLOVI ze společnosti Colognia press, a.s. za sponzorské vyrobení nálepek ve tvaru srdíček na trička běžeckých závodů.
 • Za dlouhodobou pomoc děkujeme BLANCE KARNETOVÉ a SPOLEČNOSTI PRO DUCHOVNÍ HUDBU, O.S., která pro nás každé září organizuje benefiční koncert v rámci festivalu duchovní hudby Svatováclavské slavnosti. Na podzim roku 2015 pro nás v kostele Sv. Václava na Smíchově vystoupila vokální skupina MARIKA SINGERS a výtěžek z koncertu Hallelujah přispěl na služby pro hluchoslepé částkou 6 163 Kč.
 • DIVADELNÍMU SPOLKU VINÍCI za benefiční představení „Zavolejte Jeevese“, které pro hluchoslepé a LORM zahráli 11. Dubna 2015 na prknech pražského divadla Kámen a výtěžek z představení ve výši 4 469 Kč věnovali na sociální služby pro hluchoslepé.
 • DIANĚ BENŠOVÉ, STANDOVI A KAČCE za poskytnutí zázemí ve Vinárně Na Slupi pro tradiční Červenobílou ochutnávku a všem účastníkům akce, kteří nás podpořili během prosincového večera částkou 10 710 Kč.
 • Všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám na Červenobílé ochutnávce předali výtěžek z mlsného koutku ve výši 12 000 Kč! Za krásný nápad, jak nás zajímavě a celoročně podpořit, děkujeme speciálně KARLOVI KOPÁČOVI a MARKOVI MAJTÁNOVI!
 • ORGANIZÁTORŮM STREET HAPPENINGU Z KARLÍNSKÉHO SPEKTRA, jmenovitě DAVIDOVI BERENREITEROVI, kteří si spolu s Petrem Jandou užili atmosféru společné hry na kytaru a naši organizaci podpořili v charitativní tombole částkou 3 735 Kč!
 • Děkujeme studentce JAMU TEREZE REKOVÉ za víkendové nacvičení a premiéru divadelní hry Hieronyma Lorma „Staří a mladí“ se čtyřmi našimi hluchoslepými klienty.
 • ONDŘEJOVI BAŠTINCOVI za vánoční dárek v podobě sestřihu úžasných sportovních výkonů našich hluchoslepých atletů na 5. ročníku Lormolympiády
 • Děkujeme TOMÁŠOVI ZACHOVI za nápad sestavit z ilustrací tvořící titulní strany našeho časopisu Doteky výjimečný nadčasový kalendář a výtěžek z prodeje věnovat naší organizaci.
 • Děkujeme všem účastníkům setkání SPOLKU ABSOLVENTŮ MBA (SAMBA) V BRNĚ, kteří nám věnovali dar v celkové výši 24 200 Kč.
 • Děkujeme vzdělávací agentuře ALDEA, paní RNDR. IRENĚ PETERKOVÉ a PHDR. ZOŘE JÍROVÉ, za poskytnutí kurzu znakové řeči v hodnotě 4 490Kč