Rok 2023

Za finanční pomoc v roce 2023 DĚKUJEME:

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvek ze sbírky Světluška v celkové výši 500 000 Kč na projekt Sociální služby pro chluchoslepé.

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2023 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.