Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2021

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 450 000 Kč na projekt Automobil k zajištění bezpečných a efektivních terénních služeb pro hluchoslepé

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2021 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak: