Rok 2022

Za finanční pomoc v roce 2022 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 5 348 135 Kč na projekty:

  • ve výši 2 673 633 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 319 803 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 748 183 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 1 606 516 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvek ze sbírky Světluška v celkové výši 77 280 Kč na projekt 8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma.

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2022 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.