Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2021

Za finanční pomoc v roce 2021 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 7 307 109 Kč na projekty:

  • ve výši 3 649 921 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 442 060 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 1 019 362 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 2 195 766 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 450 000 Kč na projekt Automobil k zajištění bezpečných a efektivních terénních služeb pro hluchoslepé

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2021 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců Červenobílého klubka.