Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2019

SV+NF_CRo_vert_c1Za finanční pomoc v roce 2019 DĚKUJEME:

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 630 000 Kč na projekty:

  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 30 000 Kč na projekt Lormolympiáda – 7. ročník sportovní soutěže osob s hluchoslepotou

 

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2019 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak: