Rok 2023

Za finanční pomoc v roce 2023 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 6 479 388 Kč na služby:

  • ve výši 3 239 694 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 405 093 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 945 219 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 1 889 382 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvek ze sbírky Světluška v celkové výši 500 000 Kč na projekt Sociální služby pro chluchoslepé.

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2023 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

  • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 36 500 Kč.
  • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY, A.S. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
  • Společnosti LMC, S.R.O., která nám v roce 2023 opět umožnila inzerovat za symbolickou cenu.
  • Děkujeme VŠEM BĚŽKYNÍM A BĚŽCŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili sociální služby pro hluchoslepé a LORM účastí na běžeckých závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S R.O.

    Pražský půlmaraton: Renáta Peteříková, Viktor Šiller, Martin Vídenský a vytrvalci ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O. Petr Grgurin, Ondřej Kašpar, Jaroslav Krčál, Michal Lanči, Jaroslav Poláček a Štefan Štrauch

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.