Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2020

Za finanční pomoc v roce 2020 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 6 905 700 Kč na projekty:

  • ve výši 3 450 449 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 415 949 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 963 748 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 2 075 554 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 166 200 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání

NFCR+Světluška male

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2020 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak: