Rok 2022

Za finanční pomoc v roce 2022 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 7 140 686 Kč na projekty:

  • ve výši 3 569 763 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 426 992 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 998 954 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 2 144 977 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvek ze sbírky Světluška v celkové výši 77 280 Kč na projekt 8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma.

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2022 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.