Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2008

Za finanční pomoc v roce 2008 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 4 187 000 Kč na projekty:
  • ve výši 2 090 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 1 057 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 240 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 800 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 270 000 Kč na projekty:
  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
  • ve výši 70 000 Kč na projekt Lormolympiáda a 2. ročník Ceny Hieronyma Lorma

Za věcnou i finanční podporu v roce 2008 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč na zajištění cyklisticko-turistického pobytu na tandemových kolech pro hluchoslepé osoby v roce 2008
 • Milému dárci za finanční dar na rozvoj služeb pro hluchoslepé v roce 2008
 • Společnosti NOEN a.s. za finanční dar ve výši 15 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v roce 2008
 • Společnosti OVELOS a.s. za pomoc při propagaci
 • Za laskavou pomoc všem individuálním dárcům a členům klubu „Červenobílého klubka“