Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2010

Za finanční pomoc v roce 2010 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 4 330 000 Kč na projekty:
  • ve výši 2 090 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 1 200 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 240 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 800 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 130 000 Kč na projekty:
  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 500 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
  • ve výši 30 000 Kč na projekt 3. ročník Ceny Hieronyma Lorma

Za finanční, věcnou a další podporu v roce 2010 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 18 450 Kč na zajištění týdenního pobytu na tandemových kolech v r. 2010
 • Společnosti M & I, spol. s r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč na pronájem a dopravu tandemových kol na týdenní cyklistický pobyt pro osoby s hluchoslepotou v r. 2010
 • Společnosti TOPSOFT, spol. s.r.o. za finanční dar ve výši 71 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2010
 • Společnosti NOEN, a. s. za finanční dar ve výši 30 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2010
 • Společnosti ROFA PRAHA s. r. o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2010.
 • Společnosti Perfecto design s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2010.
 • Za neocenitelnou pomoc děkujeme mediálním skupinám Sanoma Magazines Praha s.r.o., Atemi, s.r.o., Bauer Media v.o.s., Mediacop s.r.o., a Mafra, a.s. Tyto společnosti nám za zvýhodněné ceny uveřejňují inzeráty ve většině svých časopisů a pomáhají nám tak s
  kampaní, ve které dlouhodobě usilujeme o objasnění problematiky hluchoslepých. Díky jejich vstřícnosti jsme zaznamenali nejen nárůst přijatých DMS, ale i zájmu individuálních dárců.
 • vedení firem skupiny Bilfinger Berger Industrial Services, které v rámci firemního večírku zorganizovalo tombolu, jejíž výtěžek
  v částce 14 500 Kč připadl našemu sdružení. Děkujeme také všem zúčastněným, kteří nejenže velkoryse zakoupili velký počet slosovatelných lístků, ale dokonce nám svoje výhry po ukončení losování věnovali.
 • Zvláštní poděkování za opravdu milou aktivitu patří paní Yvoně Kantorové, která si dala za cíl podpořit naši organizaci nevšední formou – během Pražského maratonu. Nejen, že poběží, spolu s manželem, v tričku s logem našeho sdružení LORM, ale také oslovila své přátele a vyzvala je k finanční podpoře našich projektů pro hluchoslepé klienty.