Jak můžete pomoci

Podle Světové zdravotnické organizace je hluchoslepota nejtěžším zdravotním postižením.

Naše služby hluchoslepým klientům jsou hrazeny z dotací, grantových a dárcovských příspěvků. Umožňují lidem s hluchoslepotou vést samostatnější a hodnotnější život. Díky finanční podpoře od našich dárců se snažíme v míře co možná nejvyšší minimalizovat jejich těžký zdravotní handicap.

Děkujeme vám všem, kteří se rozhodnete přispět na sociální služby pro hluchoslepé, ať už formou finančního daru, příspěvkem do sbírky Červenobílé dny, zasláním jednorázové nebo roční dárcovské SMSky nebo např. během pro hluchoslepé! Naše služby můžete také podporovat dlouhodobě a stát se naším věrným příznivcem – stačí jen vstoupit do klubu dárců Červenobílé klubko.

Způsobů, jak nám můžete pomoci, je mnoho:

Rádi Vám zašleme potvrzení o daru nebo připravíme darovací smlouvu.

Odpočet z daní

  • Pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  • Pro právnické osoby: Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Na základě přijaté změny mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis ve výši 30%.