Za finanční pomoc v roce 2022 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 7 140 686 Kč na projekty:

 • ve výši 3 569 763 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 426 992 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 998 954 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 2 144 977 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvek ze sbírky Světluška v celkové výši 77 280 Kč na projekt 8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma.

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2022 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 36 000 Kč.
 • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZ S.R.O. za finanční částku ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, S.R.O. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY, A.S. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Společnosti URBAN & HEJDUK S.R.O., advokátní kancelář za finanční dar ve výši 40 000 Kč.
 • OBCI ÚHOLIČKY za dar ve výši 6 000 Kč.
 • Děkujeme všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám zaslali dar – výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 6 940 Kč
 • Společnosti LMC, S.R.O., která nám v roce 2022 opět umožnila inzerovat za symbolickou cenu.
 • Děkujeme všem účastníkům 11. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc , kteří se spolu s námi vydali v sobotu 10. prosince 2022 od Hamerského rybníka v Záběhlicích hledat Ducha Vánoc. Charitativní hra poutníky dovedla až do kouzelného kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele ve Staré Hostivaři na vánoční koncert zpěváků ze ZUŠ Olešská pod vedením Bronislavy Smržové. Svojí účastí poutníci podpořili sociální služby pro hluchoslepé rekordní částkou 39 514 Kč! Děkujeme všem úžasným pomocníkům Ducha, kteří venku v zimě přes 3 hodiny zajišťovali jednotlivá zastavení na vánoční pouti. Konkrétně to byli dobrovolníci: Eva Boboničová, Hana Dvořáková, Hedvika Görglová, Kája Hladíková, Martina Katolická, Naťa Lešková, Tereza Malá, Katka Rosická, Petra Sejpalová, Karolína Veselá, Petra Veselá, Jakub Jirout, Honza Kohlíček, Martin Nekovář, Martin Vídenský, Jaroslav Vlk, Noah Žyla. Velké poděkování za vstřícnost a milou spolupráci si zaslouží i partneři akce. Páter Karol Matlok a Markéta Benešová z Fary Hostivař za umožnění pořádat závěr akce v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Bronislava Smržová se zpěváky ze ZUŠ Olešská za krásný hudební závěr v kostele se společným zpěvem koled. Jitka Vallová za zajištění sladkostí do pokladu. Restaurace Hamr v Záběhlicích za poskytnutí zázemí pro přípravu akce. Restaurace Na Kačabce za zajištění „Svařákového“ stanoviště a afterparty po akci. Dva měsíce akci ve svém volném čase připravovali Oldřiška Kábrtová, Pavla Kluzáková, Lucie Zdráhalová, Petra Zimermanová a Filip Kábrt.
 • Děkujeme VŠEM BĚŽKYNÍM, BĚŽCŮM A TRASÉRŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili LORM účastí na běžeckých závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S R.O.

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.