Za finanční nebo věcnou pomoc v roce 2005 upřímně DĚKUJEME:

 • Krajskému úřadu Jihočeského kraje za dotaci ve výši 100 000 Kč na projekt Rozvoj služeb pro hluchoslepé v Jihočeském kraji
 • Krajskému úřadu Libereckého kraje za dotaci ve výši 100 000 Kč na projekt Péče a služby pro hluchoslepé v Libereckém kraji
 • Magistrátu hl. m. Praha za dotaci ve výši 254 000 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
 • Magistrátu města Brno za dotaci ve výši 20 000 Kč na projekt Rozvoj služeb pro hluchoslepé ve městě Brno
 • Městské části Praha 5 za grant ve výši 21 520 Kč na projekt Poradenství a služby pro hluchoslepé na Praze 5
 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci ve výši 1 018 100 Kč na projekt Odborná střediska – soc. služby a poradenství pro hluchoslepé
 • Nadaci Charty 77 za dar z Fondu Transgas ve výši 180 000 Kč na projekty:
  • 100 000 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé v ČR
  • 80 000 Kč na projekt Rozvoj taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé v ČR
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 550 000 Kč na projekty:
  • ve výši 400 000 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
  • ve výši 150 000 Kč na projekt Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé

a studentům, koordinátorům a partnerům sbírky „Červenobílé dny“:

a všem individuálním dárcům a členům klubu „Červenobílého klubka“.