Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2012

Za finanční pomoc v roce 2012 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 3 311 000 Kč na projekty:

 • ve výši 1 598 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 918 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 183 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 612 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 270 000 Kč na projekty:

 • ve výši 650 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
 • ve výši 20 000 Kč na projekt 4. ročník Ceny Hieronyma Lorma
Nadaci OKD za příspěvek ve výši 100 000 Kč na projekt DOTEKY – časopis nejen pro hluchoslepé realizovaný od července 2011 do června 2012
Nadaci Člověk člověku za příspěvek ve výši 35 000 Kč na projekt 4. ročník Ceny Hieronyma Lorma

Moravskoslezskému kraji za příspěvek ve výši 70 000 Kč na projekt Informační kampaň o hluchoslepotě

Za finanční, věcnou a další podporu v roce 2012 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 40 200 Kč na týdenní pobyt zaměřený na výuku taktilního znakového jazyka.
 • Společnosti ROFA PRAHA s. r. o. za finanční dar ve výši 10 000Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2012.
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s. r. o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v roce 2012.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY, a. s. za finanční dar ve výši 15 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2012.
 • Milému dárci, panu Ericovi Stelfoxovi, za štědrý dar ve výši 100 000 Kč na sociální služby pro hluchoslepé v roce 2012.
 • Děkujeme všem, kteří nás 26. září 2012 přišli podpořit na benefiční koncert italského varhanního virtuosa v rámci hudebního festivalu Svatováclavské slavnosti! Giulio Mercati svojí temperamentní hrou připravil pro všechny přítomné výjimečný zážitek a rozezněl každý kout kostela sv. Václava na Smíchově. Výtěžek předčil všechna naše očekávání, vybralo se neuvěřitelných 13 091 Kč! Všem moc děkujeme a speciální poděkování posíláme Ing. Blance Karnetové, manažerce festivalu duchovní hudby!
 • Děkujeme všem účastníkům setkání Spolku Absolventů MBA (SAMBA) v Brně, kteří v roce 2012 věnovali našemu občanskému sdružení LORM dar v celkové výši 13 950 Kč.
 • Děkujeme všem, kteří nás 11. prosince 2012 přišli podpořit na naši tradiční charitativní Červenobílou ochutnávku ve Vinotéce Na slupi! Výtěžek dosáhl částky 10 000 Kč! Speciální dík patří Dianě Benšové za to, že nás již mnoho let hostí v útulné vinotéce!
 • Děkujeme vedení společnosti BIS Czech s.r.o. za zorganizování tomboly na firemním večírku (14. prosince 2012) a věnování výtěžku z tomboly v částce 18 223 Kč na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou.
 • Děkujeme všem poutníkům, kteří se 15. prosince 2012 zúčastnili 2. ročníku Putování za duchem Vánoc a tím přispěli částkou 20 151 Kč na zimní pobyt na běžkách pro naše hluchoslepé klienty v roce 2013! Speciální dík patří organizátorkám Pavle Kluzákové, Lucce Popelkové, Tereze Kořínkové a Jitce Zowadové za přípravu 2. ročníku Putování a také občanskému sdružení Velký vůz, který akci poskytl záštitu a zázemí!