Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2007

Za finanční nebo věcnou pomoc v roce 2007 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 3 630 000 Kč na projekty:
  • ve výši 2 090 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 890 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 230 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 420 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 000 000 Kč na projekty:
  • ve výši 700 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 300 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých

Poděkování partnerům 5. ročníku sbírky „Červenobílé dny“:

Za věcnou i finanční podporu v roce 2007 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti Immoconsult Leasing Czechia, s.r.o. za darování vyřazeného nábytku, kterým jsme zútulnili naše Poradenská centra v Praze a v Plzni
 • Přestavitelům Univerzity Palackého v Olomouci, jmenovitě děkance Pedagogické fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. za pronajmutí prostor na půdě univerzity za symbolickou cenu – díky iniciativě doc. PhDr. PaedDr. Miloně Potměšila, Ph.D. otvíráme v listopadu Poradenské centrum v Olomouci
 • Rádiu Svobodná Evropa (Radio Free Europe / Radio Liberty) za poskytnutí vyřazeného nábytku a počítačového vybavení pro Poradenská centra o.s. LORM
 • Nadaci Charty 77 – Konto bariéry za poskytnutí daru ve formě softwarových licencí pro Poradenská centra o.s. LORM
 • Společnosti top vision s.r.o. a jejím lektorům, kteří svůj honorář věnovali na rozvoj služeb pro osoby s hluchoslepotou
 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru na zajištění zimního pobytu pro hluchoslepé osoby na běžkách
 • Společnosti Škoda Holding a.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na dovybavení Poradenského centra o.s. LORM v Plzni kompenzačními pomůckami pro hluchoslepé klienty