Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2013

Za finanční pomoc v roce 2013 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Magistrátu hlavního města Praha za dotaci v celkové výši 3 015 000 Kč na projekty:

 • ve výši 1 460 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 880 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 155 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 520 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 180 000 Kč na projekty:

 • ve výši 500 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 650 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
 • ve výši 30 000 Kč na projekt Lormolympiáda – 4. ročník sportovní soutěže osob s hluchoslepotou

Společnosti Siemens, s.r.o. za dar ve výši 112 540 Kč na sociální služby pro hluchoslepé v roce 2013

Za finanční, věcnou a další podporu pro rok 2013 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti ROFA PRAHA s. r. o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2013.
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s. r. o. za finanční dar ve výši 18 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v roce 2013.
 • Děkujeme všem zaměstnancům a kamarádům ze společnosti Stadler Praha, s.r.o. za zorganizování tomboly na firemním vánočním večírku a věnování výtěžku z tomboly v částce 7 620 Kč na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou!
 • Děkujeme poradenské společnosti Econet Openfunding za to, že přispěla na provoz a úpravu webových stránek www.lorm.cz částkou 35 000 Kč!
 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 40 500 Kč na zajištění 4. ročníku Lormolympiády v roce 2013.
 • Děkujeme všem, kteří nás 24. září 2013 přišli podpořit na benefiční koncert – malou jazzovou mši při svíčkách v kostele sv. Václava na Smíchově v rámci hudebního festivalu Svatováclavské slavnosti! Výtěžek z koncertu ve výši 10 827 Kč přispěl na zajištění sociálních služeb pro hluchoslepé klienty LORM. Speciální poděkování za dlouhodobou podporu a spolupráci patří Ing. Blance Karnetové, manažerce festivalu duchovní hudby!
 • Děkujeme všem účastníkům setkání Spolku Absolventů MBA (SAMBA) v Brně, kteří v roce 2013 věnovali našemu občanskému sdružení LORM dar v celkové výši 7 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti PRK Partners s.r.o., která nás pozvala na společenské setkání do Slovanského domu při příležitosti 20. výročí na českém trhu. A nebyl to jen tak obyčejný večírek – součástí programu byla fiktivní hra na burzu, během které mohli hosté nakupovat akcie a soutěžit za tři pozvané neziskové organizace, tedy i za naše sdružení LORM. Každá neziskovka účastí ve hře získala 10 000 Kč a naše sdružení LORM vyhrálo vítěznou částku 68 190 Kč!
 • Pátek 13. prosince 2013 byl šťastným dnem pro LORM a hluchoslepé! Opět jsme byli hosty na vánočním večírku společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. a ta nám tentokrát věnovala rekordní částku 24 525 Kč! Mockrát DĚKUJEME! Speciální poděkování patří Standovi Líbalovi!!!
 • Děkujeme všem poutníkům, kteří se zúčastnili 3. ročníku Putování za duchem Vánoc a tím přispěli částkou 14 000 Kč na sociální služby pro naše hluchoslepé klienty! Speciální dík patří organizátorkám Pavle Kluzákové, Lucce Popelkové, Tereze Kořínkové za skvělé nápady, energii a výdrž při organizaci akce a také občanskému sdružení Velký vůz, který akci poskytl záštitu a zázemí! Za laskavou a příjemnou spolupráci děkujeme paní Schmidtové z Botanické zahrady v Troji, panu páterovi Michalovi Kimákovi z farnosti u sv. Gotharda na Praze 6 v Bubenči, panu Kalusovi z Restaurace na Urale, dámám ve viničném altánku ve vinici sv. Kláry a ochotné paní výpravčí na Bubenečském nádraží; DĚKUJEME všem našim úžasným a stále usměvavým b–týmákům, kamarádům ze spolku Děsír za spoluorganizaci flash mobu na nádraží, přátelům z Impra ligy za vystoupení v kostele sv. Gotharda a Alžbětě a Vaškovi Trojanovým za hudebně adventní naladění!
 • Děkujeme všem, kteří nás v červnu i v prosinci přišli podpořit na naši tradiční charitativní Červenobílou ochutnávku ve Vinotéce Na Slupi! Výtěžek z červnové ochutnávky dosáhl částky 2 510 Kč, z prosincové 14 996 Kč! Speciální poděkování patří Dianě Benšové za to, že nás již mnoho let hostí a podporuje v útulné vinotéce!
 • Děkujeme Rádiu Applaus, že nám po celý prosinec vysílalo zdarma náš charitativní spot!
 • Děkujeme naší partnerské agentuře LHMS spol. s r.o., která prostřednictvím svých stránek umožnila odesílat vánoční přání v podobě jablíčka a za každé z nich věnovala naší organizaci 20 Kč. Celkem za 10 dní bylo odesláno 1 622 přání, což LORMu přineslo krásných 32 440 Kč!
 • Děkujeme všem partnerům a dárcům, s jejichž pomocí realizujeme 11. ročník sbírky Červenobílé dny.