Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomohli a nadále pomáhají zrealizovat projekty pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2006

za finanční nebo věcnou pomoc v roce 2006 upřímně DĚKUJEME:

 • Krajskému úřadu Jihočeského kraje za dotaci ve výši 80 000 Kč na projekt Rozvoj služeb pro hluchoslepé v Jihočeském kraji
 • Krajskému úřadu Libereckého kraje za dotaci ve výši 150 000 Kč na projekt Péče a služby pro hluchoslepé v Libereckém kraji
 • Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za dotaci ve výši 140 000 Kč na projekt Péče a služby pro hluchoslepé v Moravskoslezském kraji
 • Magistrátu hl. m. Praha za dotaci ve výši 295 000 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
 • Magistrátu města Brno za dotaci ve výši 36 000 Kč na projekt Rozvoj služeb pro hluchoslepé ve městě Brno
 • Městské části Praha 5 za grant ve výši 21 000 Kč na projekt Poradenství a služby pro hluchoslepé na Praze 5
 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci ve výši 1 335 400 Kč na projekt Odborná střediska – soc. služby a poradenství pro hluchoslepé
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 707 346 Kč na projekty:
  • ve výši 399 706 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
  • ve výši 190 000 Kč na projekt Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé
  • ve výši 50 000 Kč na projekt Doteky – bulletin nejen pro hluchoslepé
  • ve výši 67 640 Kč na projekt 1. ročník ceny Hieronyma Lorma a Narozeninová konference pro hluchoslepé