Za finanční pomoc v roce 2020 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 6 905 700 Kč na projekty:

 • ve výši 3 450 449 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 415 949 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 963 748 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 2 075 554 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 166 200 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2020 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZ S.R.O. za finanční částku ve výši 40 000 Kč.
 • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 35 000 Kč.
 • Společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., za finanční dar ve výši 23 500 Kč.
 • Společnosti ŠKOFIN, S.R.O., za finanční dar ve výši 15 000 Kč
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY, A.S. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, S.R.O. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti LMC, S.R.O., která nám v roce 2020 umožnila inzerovat za symbolickou cenu a významně tak usnadnila výběr nových kolegů.
 • Děkujeme všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám na účet zaslali dar – výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 7 000 Kč! Za originální formu podpory děkujeme Marku Majtánovi, Radkovi Štěpanovskému a Lindě Klečatské!
 • Děkujeme VŠEM TÝMŮM, kteří se spolu s námi vydali na trochu jinou pout během speciálního virtuálního ročníku 9½ Ducha Vánoc 2020 a podpořili sociální služby pro hluchoslepé štědrou částkou 18 333 Kč! Výtěžek byl ještě navýšen v lednu 2021 o dar ve výši 1 000 Kč na celkový příspěvek 19 333 Kč! Hra proběhla z důvodu lockwdownu a všech opatření především v online prostoru formou vánočních výzev, her a bonusů zveřejňovaných postupně během celého adventu na webových stránkách http://www.velkyvuz.cz/duchvanoc/ a facebookové stránce a skupině https://www.facebook.com/duchvanoc.velkyvuz. Jmenovitě děkujeme organizátorům Ducha Vánoc za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy i realizace charitativní vánoční hry: Oldřiška Kábrtová, Pavla Kluzáková, Míša Kudová, Lucka Zdráhalová, Petra Zimermanová a Filip Kábrt.
 • Děkujeme VŠEM BĚŽKYNÍM A BĚŽCŮM, kteří LORM a hluchoslepé podpořili v roce 2020 zakoupením startovních čísel na běžecké závody pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S.R.O. Registrace na všechny zrušené závody si běžci mohou převést do roku 2021.

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců Červenobílého klubka.