Děkujeme všem, kteří nám finančně nebo svým volným časem pomáhají realizovat projekty a sociální služby pro naše hluchoslepé klienty.

Rok 2011

Za finanční pomoc v roce 2011 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 3 897 000 Kč na projekty:
  • ve výši 1 881 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 1 080 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 216 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 720 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 130 000 Kč na projekty:
  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 500 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
  • ve výši 30 000 Kč na projekt Lormolympiáda
 • Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry za příspěvek ve výši 100 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • Nadaci OKD za příspěvek ve výši 100 000 Kč na projekt DOTEKY – časopis nejen pro hluchoslepé realizovaný od července 2011 do června 2012

Za finanční, věcnou a další podporu v roce 2011 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na vydání Almanachu.
 • Společnosti NOEN, a. s. za finanční dar ve výši 30 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2011.
 • Společnosti ROFA PRAHA s. r. o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2011.
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s. r. o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v roce 2011.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY, a. s. za finanční dar ve výši 15 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2011.
 • Milému dárci, panu Ericovi Stelfoxovi, za štědrý dar ve výši 100 000 Kč na sociální služby pro hluchoslepé v roce 2011.
 • Společnosti McKinsey & Company, Inc. Prague za poskytnutí vyřazeného počítačového vybavení pro terénní sociální pracovnice o.s. LORM.
 • Za neocenitelnou pomoc děkujeme mediálním skupinám Sanoma Magazines Praha s.r.o., Bauer Media v.o.s., Mediacop s.r.o., a Mafra, a.s., Burda Praha, spol. s r.o. Tyto společnosti nám za zvýhodněné ceny uveřejňují inzeráty ve většině svých časopisů a pomáhají nám tak s kampaní, ve které dlouhodobě usilujeme o objasnění problematiky hluchoslepých.
 • Děkujeme vedení společnosti BIS Czech s.r.o. za zorganizování tomboly na firemním večírku a věnování výtěžku z tomboly v částce 18 223 Kč na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou.
 • Děkujeme přátelům z občanského sdružení Velký vůz za spolupráci a podporu v roce 2011! Konkrétně za bezplatné zapůjčení megafonu na 3. ročník Lormolympiády a za věnování celého výtěžku ve výši 3 333 kč z akce Putování Prahou za duchem Vánoc na zimní pobyt na běžkách pro naše hluchoslepé klienty v roce 2012!