Za finanční nebo věcnou pomoc v roce 2004 upřímně DĚKUJEME:

 • České radě humanitárních organizací za příspěvek ve výši 25 000 Kč na projekt Doteky – bulletin nejen pro hluchoslepé
 • firmě Balírny Douwe Egberts, a. s. za věcný dar formou čajů
 • firmě Hewlett-Packard s. r. o. za věcný dar formou multifunkčního kopírovacího zařízení
 • firmě Transgas, a. s. za dar ve výši 300 000 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
 • firmě Wyeth Whitehall Czech s. r. o. za dar ve výši 5 000 Kč na nákup pomůcek pro hluchoslepé
 • Krajskému úřadu Libereckého kraje za dotaci ve výši 39 000 Kč na projekt Péče a služby pro hluchoslepé v Libereckém kraji
 • Krajskému úřadu Středočeského kraje za dotaci ve výši 15 000 Kč na projekt Konference pro hluchoslepé
 • Magistrátu hl. m. Praha za grant ve výši 145 000 Kč na projekt Sociální služby, poradenství a edukačně rehabilitační pobyty pro hluchoslepé
 • Magistrátu město Brno za dotaci ve výši 20 000 Kč na projekt Rozvoj služeb pro hluchoslepé ve městě Brno a okolí
 • Městské části Praha 5 za grant ve výši 30 000 Kč na projekt Poradenství a služby pro hluchoslepé na Praze 5
 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
  • za dotaci ve výši 1 018 100 Kč na projekt Odborná střediska – soc. služby a poradenství pro hluchoslepé
  • za dotaci, z níž bylo čerpáno 11 816 Kč, na projekt Osobní asistence pro hluchoslepé
 • Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského za dar ve výši 5 000 Kč na projekty pro hluchoslepé
 • Nadaci Euronisa za dar ve výši 25 000 Kč na projekt Rozvoj služeb pro hluchoslepé v Euroregionu Nisa
 • Nadaci Via za nadační příspěvek z Dobročinného fondu Philip Morris ve výši 20 000 Kč na projekt Právní poradenství pro hluchoslepé
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 511 000 Kč
  • ve výši 400 000 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
  • ve výši 96 000 Kč na projekt Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé
  • ve výši 15 000 Kč na projekt Doteky – bulletin nejen pro hluchoslepé

a studentům, koordinátorům a partnerům sbírky „Červenobílé dny“:

a všem individuálním dárcům a členům klubu „Červenobílého klubka“.