Přihláška

Zvolte prosím způsob platby

Mám zájem

Dostávat 2× ročně bulletin Červenobílého klubka. V bulletinu Vás budeme informovat o našich činnostech, aktivitách a projektech a o konkrétním využití vašich darů.

Dostávat 1× ročně Výroční zprávu LORM z.s.

Dostávat pozvánky na akce LORM z.s., jako jsou benefiční akce, Dny otevřených dveří, haptické výstavy a prezentace …

Na konci roku mi pošlete potvrzení o přijetí daru, které mi umožní odečíst si jej z daňového základu