Přihláška

  Zvolte prosím způsob platby

  Mám zájem

  Dostávat 2× ročně bulletin Červenobílého klubka. V bulletinu Vás budeme informovat o našich činnostech, aktivitách a projektech a o konkrétním využití vašich darů.

  Dostávat 1× ročně Výroční zprávu LORM z.s.

  Dostávat pozvánky na akce LORM z.s., jako jsou benefiční akce, Dny otevřených dveří, haptické výstavy a prezentace …

  Na konci roku mi pošlete potvrzení o přijetí daru, které mi umožní odečíst si jej z daňového základu

  Prohlášení