Brněnský klub, Výstava Bystřec – založení a zánik středověké vsi

14. 5. 2013 - Brno