Brněnský klub, Výstava Leonardovy stroje

18. 11. 2021