Jindřichohradecký klub, Afrika srdcem a dotekem

16. 8. 2022