Jindřichohradecký klub, Bezpečný domov

17. 3. 2016