Jindřichohradecký klub, Botanický ústav Třeboň

9. 8. 2016