Jindřichohradecký klub, Na skok do středověku

10. 3. 2022