Jindřichohradecký klub, Návštěva v Třeboňském pivovaru

12. 10. 2010