Jindřichohradecký klub, Návštěva Zoo v Jihlavě

21. 9. 2010 - Jihlava